Kampagne værktøj i NemTakeAway lanceres på FoodExpo 2018 Print

NemTakeAway ApS
Valhalvej 4
8230 Åbyhøj

Tlf. / Telephone: 81223040
Email / Email address: salg@nemtakeaway.dk
Standnr. / Standno.: D3145

 
Produktnavn / Product name:
Kampagne værktøj i NemTakeAway lanceres på FoodExpo 2018

Beskrivelse / Description
Via kampagne værktøjet kan der nu laves rabatkampagner som kan designes individuelt i udformning og indløsning.
F.eks. kan salgsstedet oprette unikke rabatkoder som kan publiceres via egne kanaler såsom Facebook, nyhedsbreve mv.

Rabatkoder kan dannes med %rabat kr. rabat og begrænses i antal ordrer hvori den kan indløses.
NemTakeAway fungerer sammen med salgsstedets egen online betalingsaftale hvorved alle penge går direkte til salgsstedet uden % komission.


Link til hjemmeside / Link to website:
Se mere her / See more

Billede 1 / Photo 1 Billede 2 / Photo 2

Tilbage / Back