BWT bestaqua 22/24/26 - Det bedste vand giver de bedste resultater Print

BWT HOH A/S
Geminivej 24
2670 Greve Strand

Tlf. / Telephone: 43600500
Email / Email address: kaj@bwt.dk
Standnr. / Standno.: L9370

 
Produktnavn / Product name:
BWT bestaqua 22/24/26 - Det bedste vand giver de bedste resultater

Beskrivelse / Description
BWT bestaqua 22/24/26 er perfekt til at beskytte kombi- og konvektionsovne. Salt- og kalkaflejringer undgås fuldstændigt.
Det omvendte osmose filter kombineret med et højt vandtryk filtrerer de opløste stoffer som; kalk og tungmetaller fra vandet og lader kun rene vandmolekyler trænge igennem. Membranens fine porer holder selv mikroorganismer som bakterier tilbage og sørger for at de opløste stoffer fjernes næsten fuldstændigt. I kombination med mineralfiltret BWT bestmin, garanterer bestaqua 22/24/26 ensartet høj kvalitet i kaffe og te.

Billede 1 / Photo 1

Tilbage / Back