Templog Print

TempLog ApS
Langmarksvej 41
8700 Horsens

Tlf. / Telephone: 28956555
Email / Email address: nr@templog.dk
Standnr. / Standno.: F5174

 
Produktnavn / Product name:
Templog

Beskrivelse / Description
TEMPLOG kan overvåge, registrere temperaturer og alarmere ved temperaturafvigelser forårsaget af eks. et natligt strømsvigt, en halvåben låge, eller en køle- eller frysemekanisk defekt, der indtræffer først på aftenen, - en lørdag...
TEMPLOG er din sikkerhed for at levere korrekt kølede eller frosne fødevarer til detailhandlen - eller slagterens levering af måltider ud af huset. Og så er TEMPLOG en elektronisk hjælp til nem egenkontrol, med "indbygget dokumentation" overfor myndighederne.

Link til hjemmeside / Link to website:
Se mere her / See more

Billede 1 / Photo 1

Tilbage / Back