Login til registrering af produktnyheder – Transport 2019 News // Login for registration of product news – Transport 2019 News


Du har modtaget brugernavn og password pr. mail // You have received your username and password by e-mail
Har du brug for at modtage dit brugernavn og password igen, så send venligst en mail til Pia Svane Kristensen // If you need us to resend your username and password, please send an e-mail to Pia Svane Kristensen

På Transport 2019 sætter vi fokus på nyheder, da det er en del af oplevelsen for de besøgende at blive introduceret og inspireret på de nyeste teknologier, services og idéer // Transport 2019 News helps you create an overview on the exhibitors' product news.
Når du tilmelder din produktnyhed, bliver den vist særskilt på vores hjemmeside under Transport 2019 News samt under din virksomhedsprofil i vores online udstillerkatalog. Vi offentliggør nyhederne 1. februar 2019 // When you sign up for your product news, it will be shown separately on our website as well as your company profile in our online exhibitor catalog. We publish the news 1 February 2019
Brugernavn // Username  
Adgangskode // Password