BWT bestaqua 60/61/62 - Perfekt opvaskersultat Print

BWT HOH A/S
Geminivej 24
2670 Greve Strand

Tlf. / Telephone: 43600500
Email / Email address: kaj@bwt.dk
Standnr. / Standno.: L9370

 
Produktnavn / Product name:
BWT bestaqua 60/61/62 - Perfekt opvaskersultat

Beskrivelse / Description
Bestaqua fjerner kalk og mineraler, ved hjælp af omvendt osmose. Membranen fjerner 99% af alle opløselige stoffer og lader kun rene vandmolekyler trænge igennem. Kombineret med et højt vandtryk fjerner membranen alle salte og mineraler, herunder kalk fra vandet. Filtreringsprocessen tilbageholder tilmed mikroorganismer, bakterier, pesticider og tungmetaller.


Billede 1 / Photo 1

Tilbage / Back